Confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru Editura PLATYTERA BOOKS & ARTS, prin urmare, se acordă o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor fizice care au pus la dispoziție datele personale, ale vizitatorilor care accesează site-ul editurii, precum și a celor ale căror date cu caracter personal au fost furnizate de o terță parte sau la care editura a avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Prin Politica de confidențialitate, Editura PLATYTERA BOOKS & ARTS informează persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectează și le procesează, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Este important de spus la ce anume ne referim când folosim expresia date personale.

Potrivit GDPR, "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o lista a datelor cu caracter personal, iar GDPR nu impune statelor să realizeze o astfel de listă, pentru simplul motiv că o dată poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal.

Iată câteva exemple de date cu caracter personal:

 • numele;
 • domiciliul sau reședința cuiva;
 • o adresă de e-mail (inclusiv adresele de tipul nume.prenume@firma.ro);
 • numărul de buletin, pașaport sau carte de identitate;
 • date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil)
 • adresa IP;
 • un cookie ID;
 • silueta cuiva din înregistrările CCTV;
 • un număr de înmatriculare al unei mașini;

Definiția datelor cu caracter personal mai conține câteva elemente importante:

1. Datele personale vizează informații privind persoanele fizice, nu persoane juridice. Distincția e importanta pentru ca, spre exemplu, numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului, Codul fiscal ori alte elemente de identificare ale unor companii nu sunt date cu caracter personal. Mai mult, atunci când o adresa de e-mail ori un număr de telefon vizează în mod clar o persoană juridică (ex. e-mailurile de tip office@ sau telefoanele de la un call-center public al unei companii), atunci nu vorbim despre date cu caracter personal.

2. Nu contează dacă prelucrarea acestor date personale se face prin intermediul unui sistem automat ori prin intermediul unui sistem neautomatizat (ex. prelucrare manuală), dacă aceasta face parte dintr-un sistem structurat de evidență a datelor. Singurul lucru important e ca vorbim despre o prelucrare a unui astfel de tip de date.

Protecția datelor tale 

Scopul nostru, în ce privește magazinul online  este de a-ți prezenta oferta noastră de carte și produse adiacente, trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice, de a te ține la curent cu evenimentele culturale pe care le organizăm, iar noile reguli de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR) fac parte din acest context. 

Te poți dezabona de la newsletter în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos:

 • Prin click pe link-ul de dezabonare din orice newsletter primit deja de la noi;
 • Prin trimiterea unui email către noi, în care să soliciți dezabonarea.
 • În oricare dintre cele două situații, ne vom asigura că nu vei mai primi mesajele noastre de marketing prin email. Orice solicitare în acest sens va fi rezolvată în maxim 48h de la primire.

Un alt scop al colectării datelor cu caracter personal este cel al informării Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate,

Este obligatoriu să furnizezi datele, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate. Refuzul poate determina anularea comenzii.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul livrării produselor și sunt comunicate numai de către tine. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției. Totodată, ai dreptul de a te opune prelucrării datelor personale care te privesc și să soliciți ștergerea datelor. Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.

Editura Platytera Books & Arts nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. 

Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de catre www.librariaplatytera.ro, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor. 

Drepturile persoanelor vizate 

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugam să ne contactezi la adresa de e-mail office@librariaplatytera.ro

Drepturile pe care le ai, ca utilizator al website-ului.

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Regulamentul recunoaște persoanelor vizate o serie de nouă drepturi importante (operatorul este cel obligat să se asigure de respectarea lor), și anume:

1. Dreptul la informare – art. 13 și 14 GDPR. Acesta le permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.

2. Dreptul de acces la date – art. 15 GDPR. Îți permite să obții, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile.

3. Dreptul la ștergerea datelor – art. 17 GDPR. Îți permite să obții din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi ideea că unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, că sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucram pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.

4. Dreptul la rectificarea datelor – art. 16 GDPR. Îți permite să obții de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.

5. Dreptul la restricționarea datelor – art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situații, între momentul în care, spre exemplu, luăm decizia de a șterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, ne trimiți o cerere prin care te opui ștergerii, motivând faptul că ai nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom “îngheța” datele oprind prelucrarea lor pentru o anumită perioadă de timp.

6. Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 GDPR. Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului tău, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră. Cu alte cuvinte, datele personale îți vor fi oferite, într-un format structurat, pentru ca tu să poți decide că le descarci sau, dimpotrivă, că le trimiți unui alt operator..

7. Dreptul la opoziție – art. 21 GDPR. Ai dreptul de a se opune, spre exemplu, prelucrării datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. Ca sa fie mai clar modul in care iti poți exercita acest drept, trebuie menționat, spre exemplu, ca in toate newsletterele care provin de la website (indiferent că vorbim despre newsletttere care oferă doar informare sau newslettere care promovează servicii sau produse) vei avea întotdeauna posibilitatea să te dezabonezi. Oferim această posibilitate în absolut toate situațiile, indiferent că legea ne obligă sau nu la aceasta (nu toate mail-urile de la noi sunt considerate a fi marketing direct), pentru că ni se pare important ca interacțiunea ta cu site-ul sa existe doar câtă vreme ți-o dorești.

8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Site-ul nu realizează astfel de profilări care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizata. La momentul la care vom realiza astfel de profilări, te vom anunța și vom modifica prezenta notă de informare.

9. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod posta/l 010336, București, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro. </p

Te rugăm să ai in vedere și următoarele:

Perioada de timp:

Vom încerca să răspundem la solicitarea ta în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii tale. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, te vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.

Restricționarea accesului:

În anumite situații, este posibil să nu-ți putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

Fără identificare:

În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale datorită identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitare. În astfel de cazuri, în situația în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării de a-ți executa drepturile legale descrise în această secțiune, cu excepția cazului în care ne furnizezi informații suplimentare care să-ți permită identificarea. Te vom informa și-ți vom da posibilitatea de a oferi astfel de detalii suplimentare.

Divulgarea către terți

Vom dezvălui datele tale personale numai pentru scopurile și pentru acele terțe părți enumerate mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a te asigura că datele personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare.

Vom transmite datele tale personale, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoaștere, către următoarele categorii de terți:

(a) companiile care ne furnizează produse și servicii (împuterniciți);

(i) agențiile media, cum ar fi cele care organizează campanii promoționale și cele care administrează site-ul;

(ii) servicii de market research: analiză, publicitate, strict pentru nevoile site-ului;

(iv) furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofe și serviciile de securitate cibernetică.

(b) companiile implicate în funcționarea site-ului nostru web, în cazul în care nu ne oferă un serviciu.

(c) alte părți, cum ar fi autoritățile si instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații si alți consultanți externi, a căror activitate implică necesitatea cunoașterii acestor date sau acolo unde legea ne obligă să facem această dezvăluire.

De asemenea, vom dezvălui datele tale personale unor terțe părți:

 • Dacă ne dai consimțământul tău pentru această dezvăluire;
 • Către persoane care demonstrează că acționează legal în numele tău;

Acolo unde este în interesul legitim al site-ului să administreze, să crească și să iși dezvolte afacerea:

(a) Daca vindem afacerea sau părți din aceasta, am putea dezvălui datele tale personale către cumpărătorul potențial al afacerii ori părților sale, având în vedere necesitatea de a menține continuitatea afacerii.

(b) Dacă site-ul ori o parte substanțială a bunurilor sale sunt achiziționate de o terța parte, caz în care datele cu caracter personal prelucrate de website vor face parte din proprietățile transferate.

(c) Daca suntem obligați prin lege sa dezvăluim un anumit tip de informație, în cazul unor solicitări legale a funcționarilor guvernamentali, ori în situația în care suntem obligați să respectam cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii sau pentru a preveni activitatea ilegală.

(d) Pentru a răspunde oricăror reclamații, pentru a ne proteja drepturile sau drepturile unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau

(e) Pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța website-ului, angajaților noștri, clienților, furnizorilor sau altor persoane.

Restricții cu privire la utilizarea informațiilor de către terți

Orice terțe părți către care dezvăluim informațiile tale personale în conformitate cu cele de mai sus sunt limitate (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de a utiliza informațiile tale personale doar în scopurile specific identificate de noi. Vom asigura întotdeauna că orice terțe părți către care dezvăluim informațiile tale personale sunt supuse obligațiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate cu ei și cu legile aplicabile. Cu toate acestea, pentru evitarea îndoielii, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci când dezvăluirea nu este decizia noastră.

Cu excepția situațiilor detaliate în mod expres mai sus, niciodată nu vom dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile tale personale unei terțe părți fără a te notifica și, dacă este cazul, fără a obține consimțământul tău.

Securitate

Site-ul editurii Platytera Books & Arts se angajează să protejeze datele tale personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. 

Deși depunem toate eforturile pentru a proteja datele personale pe care ni le furnizezi, transmiterea de informații între tine și noi, pe internet, nu este complet sigură (e posibil ca terminalul de pe care scrii să fie monitorizat de terți, spre exemplu, fără ca noi să putem face ceva în aceasta privință). Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor tale personale transmise prin intermediul internetului. Înțelegi, deci, că orice astfel de transmitere a datelor este pe propriul tău risc. Odată ce primim datele personale, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acestea.

Schimbări în nota de informare

Ne rezervăm dreptul să modificăm practicile noastre de confidențialitate, să actualizăm și să efectuăm modificări la această nota de informare. Din acest motiv, te încurajăm să accesezi periodic această secțiune.

whatsapp