Despre noiPlecând de la misiunea publicării Operelor Complete ale Părintelui Ghelasie Gheorghe de la Mănăstirea Frăsinei, cu binecuvântarea acestuia, am demarat, în urmă cu 20 de ani, un proiect editorial sub egida Platytera. De atunci, am editat numeroase volume de teologie și mistică creștin-ortodoxă, dialoguri duhovnicești, Acatistiere și Sinaxare ale Sfinților, traduceri din părinți duhovnicești, reviste  și volume de studii interdisciplinare, precum și diverse lucrări de psihologie, drept, filosofie, știință, artă, istorie, literatură (poezie, eseuri, memorialistică).

Cărțile noastre vă cheamă la o întâlnire cu lumi personalizate de gând și simțire, ce trezesc memoria profundă. Cuvântul poate să lucreze în noi, să ne miște ființa, să ne însuflețească trăirea, să ne păstreze vie simțirea, să adâncească gândirea, să lumineze cele ascunse, să ne introducă în taină, trezindu-ne conștiința, să zugrăvească înrudiri și specificuri identitare în dinamica dialogului, să dea coerență, plasticitate și fluență limbajului, evidențiind interconexiunea între toate cele ce se-ntâmplă în spațiul iconomiei divine.

Cuvântul poate să ne facă vii cu duhul, scoțând din vistieria limbii comori vechi și noi, ne poate înfrumuseța viața, sădind bucuria în întristare, bogăția în lipsuri, entuziasmul în resemnare și în blazare, ordinea în haos, discernământul în confuzie. În cuvânt putem afla o putere de a ne valoriza viața în miezul comunicării și al comuniunii cu celălalt. În cuvânt putem afla împletite înțelepciunea și nevinovăția, începutul și sfârșitul, calea, adevărul și viața. Cuvântul e un loc în care se întâlnesc cele ce au fost, sunt și vor fi, căci el înviază cele apuse, trăiește clipa și pregustă cele viitoare. Cuvântul poate fi atât revelator, cât și creator, în împreună-lucrare cu Logosul-Cuvântul dumnezeiesc.

Vă invităm să călătoriți alături de noi în universul fascinant al cărților, în speranța că veți găsi oferta noastră atractivă și de un real folos pentru îmbunătățirea calității vieții.

 

Rămâneți cu noi, rămâneți în Cuvânt!

 

Florin Caragiu

whatsapp